60 δισ. επιχειρηματικά δάνεια στο μικροσκόπιο των θεσμών

60 δισ. επιχειρηματικά δάνεια στο μικροσκόπιο των θεσμώνΕιρήνη Σακελλάρη 
[email protected]

Στο μικροσκόπιο των θεσμών θα τεθούν επιχειρηματικά δάνεια ύψους 60 δισ. ευρώ που έχουν χορηγήσει οι ελληνικές  τράπεζες οι οποίες αναμένουν μεταξύ άλλων νέα κριτήρια υπολογισμού των κινδύνων των δανείων αυτών. 

Τα νέα δεδομένα προετοιμάζει η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ότι αφορά τους κλιματικούς κινδύνους, για τις ελληνικές τράπεζες.  Εκτιμάται πως νέα δεδομένα θα “εισβάλουν” στον τραπεζικό τομέα  και θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της επιχειρηματικής πίστης από τη συμβολαιακή γεωργία έως τη χρηματοδότηση της βαριάς βιομηχανίας.

Στις 8 Ιουλίου,  οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αλλά και στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της  άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους ανά πιστωτικό ίδρυμα,  άσκηση  την οποία διενεργούν η ΕΚΤ και  ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός  το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίον πλέον αυτές θα= υπολογίζουν τους κινδύνους σε μια σειρά από δάνεια καθώς αυτή είναι η πρώτη άσκηση τέτοιου επιπέδου .

Στην παρούσα πάντως φάση οι ελληνικές τράπεζες δεν θα πάρουν προβλέψεις ενώ αντιθέτως προβλέψεις θα πάρουν άλλες μεγάλες συστημικές τράπεζες της Ευρώπης όπως  για παράδειγμα η Deutsche Bank, η Unicredit, η Credit Agricole.

22 κλάδοι στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ

Ωστόσο οι μηχανισμοί της ΕΚΤ θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν μια σειρά σοβαρών πληροφοριών που αλγοριθμικά θα ενσωματώσουν σε έναν δεύτερο χρόνο οι ελληνικές τράπεζες.

Οι πληφοροίες αυτές που θα δράσουν σαν εργαλειοθήκη στα χέρια των θεσμών αφορούν  τον τρόπο λειτουργίας και τις εκπομπές για 22 ευαίσθητους, ενεργοβόρους και λιγότερο ενεργοβόρους  κλάδους της εθνικής οικονομίας.

-Στον πρωτογενή τομέα Φυτικής και ζωική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες  και υπηρεσίες

-Δασοκομία και υλοτομία. Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια.

Οι παραπάνω δύο κλάδοι είναι φανερό πως θα αναμοφώσουν σε σημαντικό βαθμό τη συμβολαιακή γεωργία.

-Eξόρυξη και Λατομεία

-Βιομηχανίες και προϊόντα διατροφής, ποτά και προϊόντα  καπνού.

-Βιομηχανίες υφάσματος και συναφών δραστηριοτήτων, χαρτου  φελού και ξύλου (εκτός επιπλώσεων), βιομηχανίες αναπαραγωγής και  μέσων καταγραφής κλπ.

-Bιομηχανίες παραγωγής coke και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

-Βιομηχανίες χημικών και χημικών προϊόντων.

-Βιομηχανίες παρασκευής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων , προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό εν γένει.

-Bιομηχανίες κατασκευής μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

-Bιομηχανίες βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό.

– Βιομηχανίες κατασκευής υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού  που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία

– Αυτοκινητοβιομηχανίες, τρέιλερ και κατασκευή λοιπού εξοπλσμού μεταφοράς. 

– Βιομηχανίες κατασκευής επίπλων, επισκευής και εγκατάστασης εξοπλισμού και μηχανημάτων\

– Βιομηχανίες Ενέργειας, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ατμός και προϊόντα λειτουργίας κλιματιστικών

-Βιομηχανίες συλλογής νερού, επεξεργασίας και πρόμηθειας, συλλογής αποβλήτων, ανακύκλωση, σκουπίδια

-Κατασκευαστικές βιομηχανίες

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή οχημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

-Mεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

-Θαλάσσιες μεταφορές

-Αερομεταφορές

– Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες των μεταφορών. Ταχυδρομικές και υπηρεσίες courier

– Real Estate

Πόσο θα επηρεαστεί η πιστωτική επέκταση

Οι ελληνικές τράπεζες έδωσαν μια σειρά από ευαίσθητες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν οι παραπάνω κλάδοι και μεγάλες ή μικρότερες βιομηχανίες  στη χώρα μας σε συνεργασία με τους ίδιους τους πελάτες τους και κάνοντας προβολή στο άμεσο και στο πιο μακρυνό μέλλον σε ότι αφορά τη λειτουργία τους και τις αλλαγές που υλοποιούν στο πλαίσιο του να αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν τύχει επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έλθουν πίσω με τη μορφή μιας μορφής αλγορίθμων οι οποίοι τελικώς θα καθορίσουν εν πολλοίς και τη χρηματοδοτική πίστη προς τους κλάδους αυτούς.

Σε έναν δεύτερο χρόνο και με βάσει τη συμπεριφορά πελατών αλλά και την επικινδυνότητα που αποχτούν τα δάνεια προς αυτούς τους πελάτες οι ελληνικές τράπεζες ίσως κληθούν να λάβουν και σχετικές προβλέψεις, κάτι που ακόμη δεν είναι ώριμο.

Τι αναφέρει η ΤτΕ

Οπως ανέφερε η τράπεζα της Ελλάδος στην πρόσφατη νομισματική έκθεσή της, σημαντικές προκλήσεις παρουσιάζονται από τις αβεβαιότητες σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα διεθνώς, που προκαλούνται από την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αύξηση στο κόστος της ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων  Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

 Το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης από τη Ρωσία απαιτεί άμεσες δράσεις στην κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας με νέες επενδύσεις σε αποθήκες φυσικού αερίου, εξεύρεση εναλλακτικών προμηθευτών, αλλά και εξόρυξη υδρογονανθράκων. Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον, η εν εξελίξει κλιματική αλλαγή αναδεικνύει ως σημαντική πρόκληση την επιτάχυνση των επενδύσεων για την προετοιμασία της μετάβασης της οικονομίας σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. 

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειώσει την εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο, συμβάλλοντας στην αποσύνδεση των τιμών των δύο ενεργειακών αγαθών. Ένα σαφές και σταθερό –ως προς τους στόχους του– θεσμικό πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ενεργειακή μετάβαση θα βοηθούσε τις χώρες να προωθήσουν τις απαραίτητες προσαρμογές τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσουν και τα αποτελέσματα της παραπάνω άσκησης.

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *