Ακίνητα: Διετής παράταση ευνοϊκών μέτρων

Ακίνητα: Διετής παράταση ευνοϊκών μέτρων


Από την έντυπη έκδοση

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που συμπεριέλαβε η κυβέρνηση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπουν την αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, την έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων του 40% των δαπανών για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτηρίων και την απαλλαγή των μεταβιβάσεων νεόδμητων κτισμάτων από την επιβολή ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικά, τα μέτρα των οποίων η εφαρμογή παρατείνεται είναι τα εξής:

1. Αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Η έναρξη ισχύος των διατάξεων για την επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης αναβάλλεται για δύο ακόμη έτη.

Με βάση την ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που προβλέπουν την επιβολή φόρου 15% επί της θετικής διαφοράς (επί της υπεραξίας) που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή υψηλότερη από την τιμή στην οποία αποκτήθηκε, έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31-12-2022, δηλαδή θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ από την 1η-1-2023.

Ωστόσο με το άρθρο 6 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων παρατείνεται για άλλα δύο έτη. Δηλαδή, η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 41 του ΚΦΕ μετατίθεται για την 1η-1-2025. Έτσι, όσοι φορολογούμενοι πωλήσουν ακίνητα κατά τα επόμενα 2 έτη δεν θα πληρώσουν φόρο 15% επί της διαφοράς μεταξύ των τιμών στις οποίες απέκτησαν τα ακίνητα και των τιμών στις οποίες θα τα πωλήσουν.

Ως εκ τούτου, οι τιμές πώλησης των ακινήτων δεν θα επηρεαστούν ανοδικά από την επιβολή αυτού του φόρου.

2. Έκπτωση του 40% των δαπανών ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κτισμάτων από τον φόρο εισοδήματος των επόμενων τεσσάρων ετών:

Παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2024 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 16 του φορολογικού νόμου 4646/2019 η οποία προβλέπει ότι το 40% των εξόδων που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι μέσα σε ένα έτος για τις εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των ακινήτων τους εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος των τεσσάρων ετών που έπονται του έτους καταβολής των δαπανών υπό ορισμένους κανόνες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ανώτατο συνολικό όριο δαπανών που αναγνωρίζεται είναι τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συ- νολικά στα 6.400 ευρώ (40% των 16.000 ευρώ). Συνακόλουθα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 4 έτη ισχύος της έκπτωσης φθάνει τα 1.600 ευρώ (το 1/4 των 6.400 ευρώ).

Η ισχύς της διάταξης αυτής επρόκειτο να λήξει κανονικά στις 31-12-2022, καθώς η χρονική περίοδος εφαρμογής της ήταν τα φορολογικά έτη 2020-2022. Δηλαδή το τρέχον φορολογικό έτος θα ήταν το τελευταίο για το οποίο θα ίσχυε η συγκεκριμένη ευνοϊκή διάταξη.

Όμως, με το άρθρο 5 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται παράταση του χρόνου ισχύος της διάταξης αυτής έως τις 31-12-2024. Δηλαδή, η έκπτωση φόρου θα ισχύσει και για το 40% των δαπανών λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων που θα πραγματοποιήσουν οι φορολογούμενοι το 2023 και το 2024 και θα κατανεμηθεί στις φορολογικές δηλώσεις επόμενων τεσσάρων ετών (2024-2027 για το 2023 και 2025-2028 για το 2024).

Έτσι, όσοι φορολογούμενοι δαπανήσουν το 2023 χρήματα για ανακαινίσεις και βελτιώσεις στα σπίτια και τα λοιπά κτίσματα που κατέχουν θα έχουν το δικαίωμα να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος έως 1.600 ευρώ τον χρόνο στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2024-2027.

3. Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων για άλλα δύο χρόνια:

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2020-2022 όλα τα κτίσματα τα οποία είχαν άδειες ανέγερσης από την 1η-1-2006 και μετά αλλά βρίσκονταν ακόμη στα χέρια των οικοδομικών εταιρειών που τα κατασκεύασαν ή τα είχαν αποπερατώσει, δεν επιβαρύνονταν με ΦΠΑ 24% επί των αντικειμενικών τιμών τους τη στιγμή κατά την οποία μεταβιβάστηκαν για πρώτη φορά για χρήση, εφόσον οι κατασκευαστές είχαν υποβάλει αιτήσεις αναστολής της επιβολής ΦΠΑ.

Τα ακίνητα αυτά επιβαρύνθηκαν με φόρο μεταβίβασης 3% επί των αντικειμενικών αξιών τους ή επί των πραγματικών τιμών πώλησης, όπως ακριβώς και τα παλαιά κτίσματα όταν μεταβιβάζονται για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο.κ.

Με νεότερη διάταξη που θα ψηφιστεί εντός του φθινοπώρου, η αναστολή του ΦΠΑ θα ισχύσει για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή και για τις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 2023-2024. Οι μεταβιβάσεις αυτές θα επιβαρύνονται με φόρο 3% επί των αντικειμενικών αξιών ή των πραγματικών αγοραίων τιμών των ακινήτων. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ δεν επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, οπότε η ρύθ- μιση αυτή δεν αφορά αυτές τις μεταβιβάσεις.Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *