Ετήσιος ρυθμός κερδών πάνω από 20% το 2023-2025

Ετήσιος ρυθμός κερδών πάνω από 20% το 2023-2025


Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Alpha Bank για την περίοδο 2023-2025 , όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Investor Day της τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.

Έτσι η τράπεζα οδηγείται σε βελτίωση  της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου με ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Η ευνοϊκή δυναμική στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, που υποστηρίζεται περαιτέρω από το μακροοικονομικό περιβάλλον, θα συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδα, ενώ η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους θα δημιουργήσει περιθώριο ασφαλείας έναντι των πληθωριστικών πιέσεων.

Η Alpha Bank θα συνεχίσει να εστιάζει στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της και να εφαρμόζει συνετή πολιτική στις χορηγήσεις, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το τελικό στάδιο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την περαιτέρω συρρίκνωση του Δείκτη ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα τη διαφοροποιημένη και ανθεκτική βάση χρηματοδότησης που διαθέτει.

Η βελτίωση της κερδοφορίας και η μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) διευκολύνουν τη δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, δημιουργώντας κεφάλαια ύψους €1,4 δισ., περισσότερα από όσα  απαιτούνται για τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η τράπεζα αναλαμβάνει δέσμευση ισχυρή για επιστροφή αξίας στους μετόχους και στοχεύει στην απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων μεγαλύτερη του 12% για το 2025. Επίσης,  θα καταβάλει μερίσματα το 2023 εφόσον το επιτρέψουν οι εποπτικές αρχές

Η Alpha Bank προχωράει σε αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management:

Προτίθεται να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική θέση  στο Wholesale Banking. Στόχος είναι η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των 14 δισ. και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1

Πλήρης θα είναι η υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας. Στόχος η χορήγηση 3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance

Ο κ. Βασίλης Ψάλτης CEO Alpha Bank δήλωσε

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την στρατηγική μας είναι ο νέος σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο σκοπός μας στην Alpha Bank είναι “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”. Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον σκοπό.

Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία.

Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας.Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *